رتبه خواننده ها


1#
Taylor Swift عکس
Taylor Swift
546 شنونده ماهانه
2#
Billie Eilish عکس
Billie Eilish
488 شنونده ماهانه
3#
Lana Del Rey عکس
Lana Del Rey
287 شنونده ماهانه
4#
Selena Gomez عکس
Selena Gomez
205 شنونده ماهانه
5#
BTS عکس
BTS
204 شنونده ماهانه
6#
Imagine Dragons عکس
Imagine Dragons
192 شنونده ماهانه
7#
Ariana Grande عکس
Ariana Grande
155 شنونده ماهانه
8#
Halsey عکس
Halsey
152 شنونده ماهانه
9#
Dua Lipa عکس
Dua Lipa
139 شنونده ماهانه
10#
Doja Cat عکس
Doja Cat
120 شنونده ماهانه
11#
Adele عکس
Adele
118 شنونده ماهانه
12#
Olivia Rodrigo عکس
Olivia Rodrigo
106 شنونده ماهانه
13#
The Weeknd عکس
The Weeknd
104 شنونده ماهانه
14#
Harry Styles عکس
Harry Styles
104 شنونده ماهانه
15#
XXXTENTACION عکس
XXXTENTACION
88 شنونده ماهانه
16#
j-hope عکس
j-hope
74 شنونده ماهانه
17#
Shawn Mendes عکس
Shawn Mendes
69 شنونده ماهانه
18#
Eminem عکس
Eminem
65 شنونده ماهانه
19#
Coldplay عکس
Coldplay
60 شنونده ماهانه
20#
Sia عکس
Sia
59 شنونده ماهانه