رتبه خواننده ها


1#
Billie Eilish عکس
Billie Eilish
97 شنونده ماهانه
2#
Lana Del Rey عکس
Lana Del Rey
45 شنونده ماهانه
3#
Taylor Swift عکس
Taylor Swift
36 شنونده ماهانه
4#
Selena Gomez عکس
Selena Gomez
34 شنونده ماهانه
5#
Dua Lipa عکس
Dua Lipa
23 شنونده ماهانه
6#
Katy Perry عکس
Katy Perry
19 شنونده ماهانه
7#
Olivia Rodrigo عکس
Olivia Rodrigo
19 شنونده ماهانه
8#
NF عکس
NF
14 شنونده ماهانه
9#
Alec Benjamin عکس
Alec Benjamin
11 شنونده ماهانه
10#
Black Pink عکس
Black Pink
10 شنونده ماهانه
11#
Ariana Grande عکس
Ariana Grande
10 شنونده ماهانه
12#
Adele عکس
Adele
6 شنونده ماهانه
13#
Benny Blanco عکس
Benny Blanco
6 شنونده ماهانه
14#
XXXTENTACION عکس
XXXTENTACION
4 شنونده ماهانه
15#
BTS عکس
BTS
4 شنونده ماهانه
16#
Harry Styles عکس
Harry Styles
4 شنونده ماهانه
17#
Bebe Rexha عکس
Bebe Rexha
4 شنونده ماهانه
18#
Drake عکس
Drake
4 شنونده ماهانه
19#
Indila عکس
Indila
4 شنونده ماهانه
20#
Miley Cyrus عکس
Miley Cyrus
4 شنونده ماهانه