رتبه خواننده ها


1#
Selena Gomez عکس
Selena Gomez
997 شنونده ماهانه
2#
Taylor Swift عکس
Taylor Swift
976 شنونده ماهانه
3#
Billie Eilish عکس
Billie Eilish
875 شنونده ماهانه
4#
The Weeknd عکس
The Weeknd
528 شنونده ماهانه
5#
Imagine Dragons عکس
Imagine Dragons
442 شنونده ماهانه
6#
Charlie Puth عکس
Charlie Puth
438 شنونده ماهانه
7#
Lana Del Rey عکس
Lana Del Rey
384 شنونده ماهانه
8#
Shawn Mendes عکس
Shawn Mendes
322 شنونده ماهانه
9#
Black Pink عکس
Black Pink
314 شنونده ماهانه
10#
Dua Lipa عکس
Dua Lipa
270 شنونده ماهانه
11#
Adele عکس
Adele
270 شنونده ماهانه
12#
Halsey عکس
Halsey
259 شنونده ماهانه
13#
Doja Cat عکس
Doja Cat
259 شنونده ماهانه
14#
Harry Styles عکس
Harry Styles
258 شنونده ماهانه
15#
Sam Smith عکس
Sam Smith
249 شنونده ماهانه
16#
Olivia Rodrigo عکس
Olivia Rodrigo
210 شنونده ماهانه
17#
Tate McRae عکس
Tate McRae
192 شنونده ماهانه
18#
BTS عکس
BTS
190 شنونده ماهانه
19#
Eminem عکس
Eminem
188 شنونده ماهانه
20#
Little Mix عکس
Little Mix
159 شنونده ماهانه